Scientist in the lab

Who we are-TH

MVRU คือหน่วยวิจัยหลักใน Malaria Excellence Center คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งในเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 ภายใต้การนำของ ดร. เจตสุมน สัตตบงกช พร้อมเจ้าหน้าที่เมื่อแรกก่อตั้งเพียง 8 คน แต่ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจำนวน 30 คน และเป็นผู้นำในการวิจัยเกี่ยวกับมาลาเรียไวแวกซ์ที่มีศักยภาพพร้อมสรรพ ทั้งทำเลที่ตั้งในแหล่งมาลาเรีย การวิจัยภาคสนามที่เข้มแข็ง เทคโนโลยีและเครื่องมือห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและครบถ้วน จึงทำให้ MVRU ได้รับความสนใจและการร่วมมือจากนักวิจัยทั่วโลก ในการกำจัดมาลาเรีย

Collecting blood

พันธกิจของเรา

MVRU มีพันธกิจที่จะใช้การวิจัยเพื่อทำให้การกำจัดมาลาเรียสำเร็จได้โดยเร็ว พวกเราทำงานกันทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม เพื่อสร้างและค้นหาความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับชีววิทยาของเชื้อมาลาเรียไวแวกซ์ (Plasmodium vivax biology) ที่ยังขาดอยู่ พร้อมทั้ง พัฒนาเครื่องมือในการวินิจฉัยและการรักษาใหม่ ๆ เพื่อให้การต่อสู้กับมาลาเรียไวแวกซ์สำเร็จ

Collecting blood samples at a field lab

เราจะไปสู่เป้าหมายได้อย่างไร

MVRU ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทั้งผู้นำชุมชนในแถบมาลาเรียชุกชุมของประเทศไทย และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วโลกเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันวิจัยเกี่ยวกับมาลาเรียไวแวกซ์ อาทิ Population-base study (social and epidemiology) ที่เป็นวิจัยเด่นของพวกเราที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัจจัยเสี่ยง แนวโน้มการติดเชื้อ และผลกระทบของวิธีการจัดการแต่ละชนิดให้ก้าวหน้ามากขึ้น

MVRU สามารถเลี้ยงเชื้อ P. vivax ที่ได้จากผู้ป่วยหรือชาวบ้านที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ (asymptomatic carriers) ไว้ในห้องปฏิบัติการ ทำให้เราและเพื่อนนักวิจัยคู่ความร่วมมือสามารถศึกษาวิจัยเชื้อ P. vivax ได้ทุกระยะ รวมทั้งระยะในตับ (hypnozoites) พวกเรายังเลี้ยงยุงก้นป่อง Anopheline ที่เป็นยุงพาหะของมาลาเรียได้ สามารถผลิตยุงก้นปล่องตัวเมีย (An. dirus) เป็นจำนวนมากทำให้ศึกษาการติดต่อของมาลาเรีย (malaria transmission) ในสภาพ well-controlled laboratory ได้ รวมไปถึงการวิจัยเกี่ยวกับการคัดกรองยา (drug screening)ได้

Under microscope

เป้าหมายต่อไป

MVRU ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายใน 5 ปี ต่อจากนี้ พวกเราจะพยายามต่อไป เพื่อจะเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อของมาลาเรีย จะพัฒนา transmission blocking vaccines จะประเมินมาตราการในการกำจัดมาลาเรียใหม่ๆ จะ validate เครื่องมือวินิจฉัยชนิดใหม่ จะหาและสร้างความรู้เพื่อความกระจ่างเกี่ยวกับชีววิทยาของเชื้อ P. vivax โดยเฉพาะระยะในตับและในประชากร

ผู้ให้ทุนสนับสนุนเรา

คู่ความร่วมมือกับเรา

Liwang Cui, Professor
Centre d'Immunologie et des Maladies Infectieuses, France
Eun-Taek Han, Professor
  Kazuo Miyazaki
   Nicholas PJ Day, Professor
    Rob Moon, Assistant Professor
     Hernando Del Portillo Obando, Professor
      Simon Draper, Dr.
       Angela Minassian, Dr.
        Sumi Biswas, Dr.
         Arturo Reyes-Sandoval, Professor
          Anjali Yadava, Dr.
           Nirbhay Kumar, Professor
            Sangeeta Bhatia, Dr.
             Glenn A. McConkey, Associate Professor
              Sebastian Mikolajczak, Dr.
               Jun Li
                Motomi Torii, Professor
                Eizo Takashima , Associate Professor
                Takafumi Tsuboi, Professor
                Tomoko Ishino, Associate Professor
                Ivo Mueller, Professor
                Rhea Longley, DPhil
                 Alan Cowman, Professor
                  Wai-Hong Tham, Associate Professor
                   Ingrid Felger, Professor
                    Guiyun Yan, Professor
                     Noah Sather, Assistant Professor
                      Alexis Kaushansky, Assistant Professor
                       Stefan Kappe, Professor
                        Osamu Kaneko, Professor
                         Pennstate University

                         Liwang Cui, Pennstate University
                         Richard Elliott, Bill & Melinda Gates Foundation
                         Franetich Jean-François, Centre d'Immunologie et des Maladies Infectieuses, France
                         Liwang Cui, Pennstate University
                         Richard Elliott, Bill & Melinda Gates Foundation
                         Franetich Jean-François, Centre d'Immunologie et des Maladies Infectieuses, France
                         Liwang Cui, Pennstate University

                         TH Speak to one of our researchers to learn more about us. We’re always interested to chat!

                         TH Contact us